Publikace nakladatelství Bílý deštník, zaměřující se na učení buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü, která jsou vhodná pro praxi laického buddhismu.

Být užitečný – Pohled buddhismu na smysluplný život

bytuzitecnylamaolenydahlKniha zachycuje rozhovor mezi Lamou Olem Nydahlem a německým novinářem Dirkem Grosserem. Skládá se z osmi kapitol věnovaných buddhistickému pohledu, praxi, historii, zkušenostem a budoucnosti Diamantové cesty.

Číst více


Otázky a buddhistické odpovědi

V této knize naleznete výběr z otázek a odpovědí, které zazněly během přednášek a kurzů vedených Lamou Olem Nydahlem v České republice v letech 1994-2009.

Číst více


Moudrost okamžiku

Moudrost okamžiku je kniha o buddhismu, který je živý a opírá se o skutečný odkaz. Materiál, z něhož se skládá, pochází z přednášek Lamy Oleho Nydahla, osobního žáka 16. Karmapy školy Karma Kagjü tibetského buddhismu.

Číst více


Jak se věci mají: Současný úvod do Buddhova učení

Stručný a úplný přehled celé šíře Buddhových učení. Kniha vznikala v průběhu dvaceti let za spolupráce mnoha žáků. Meditace v ní obsažené pomáhají přeměnit pojmy v přímou zkušenost. Tato kniha je úvodem do Buddhových učení, která Lama Ole Nydahl představuje moderním jazykem.

Číst více


Časopis Buddhismus dnes

Časopis Buddhismus dnes se snaží přiblížit živý buddhismus na Západě. Přináší tradiční buddhistické texty, přednášky a články západních a východních učitelů i aktuální reportáže. Vychází dvakrát ročně.

Číst více


Čtivé čtivé, historicky podložené převyprávění životního příběhu prince Gautamy, který opustil život v přepychu a vydal se na cestu za duchovním poznáním. Autor Sherab Chödzin Kohn věnuje převážnou část knihy období 45 let, během nichž Buddha předával učení lidem nejrůznějších povah a společenského postavení. V knize představuje biografické údaje i praktickou moudrost buddhismu a může být inspirací těm, kteří se s Buddhovým učením dosud nesetkali, i praktikujícím na kterékoliv z úrovní buddhismu.

Číst více


Život Marpy Překladatele

Marpa Překladatel, farmář, učenec a učitel z jedenáctého století, je jedním z nejznámějších meditačních mistrů v historii tibetského buddhismu. Na Západě je Marpa nejlépe znám díky svému učiteli, indickému jogínovi Náropovi, a díky svému nejbližšímu žáku Milarepovi.

Číst více


Milarepa – Život a osvícení

Velký jogín a básník Milarepa (1040–1123) je jedním ze zakladatelů tibetské buddhistické tradice Kagjü a zároveň také velmi důležitou postavou pro všechny tibetské linie a školy. Patří k nejslavnějším učitelům tibetského buddhismu.

Číst více


 

Buddha a láska

Jsme-li zamilovaní, zažíváme hluboké štěstí, otevíráme se druhým, ale jsme také díky tomu více zranitelní. Tato kniha dává čtenářům zručný a účinný nástroj, jak utvářet hodnotné mezilidské vztahy.

Číst více


Tajný buddhismus

Kniha Tajný buddhismus je souborem učení významného buddhistického mistra Kalu rinpočheho. Jde o sebrané záznamy hlubokého a rozmanitého učení, které ukazují tibetský buddhismus jako živý, pestrý a často i překvapivý.

Číst více


Moje cesta k lamům

Nové přepracované vydání oblíbené knihy od Lamy Oleho Nydahla, jednoho z prvních lidí ze Západu, kteří obdrželi titul „lama“, tj. učitel v tradici tibetského buddhismu. Lama Ole v knize poutavě popisuje setkání s buddhismem, jeho mistry či posvátnými místy.

Číst více


Velká pečeť

Jsou vlny na oceánu samotným oceánem, anebo je jím spíše jenom jeho neměnná hloubka? Hloubku buddhistických učení můžete rozpoznat již ve druhém nově přeloženém a přepracovaném vydání knihy Lamy Oleho Nydahla.

Číst více


Jízda na tygrovi

Buddhistické metody umožňují přechod ze stavu nevědomosti, v němž se momentálně nacházíme, do stavu naprostého vhledu do naší mysli. Kniha je volným pokračováním knihy Moje cesta k lamům.

Číst více


Darebáci v rouchu

Darebáci v rouchu je interní kronika současných čínsko-tibetských intrik v linii Karma Kagyu buddhismu Diamantové cesty. Kniha popisuje pozadí dramatu, hluboce zakořeněného v tibetské historii. Je kronikou dvou kritických roků bojů za pravdu.

Číst více


O smrti a znovuzrození

Smrti se nemusíme bát. O celém procesu umírání můžeme otevřeně přemýšlet a učinit ho součástí svého života. Na konci pak na nás nebude čekat velký otazník. Materialistická věda považovala za samozřejmé, že mysl je vytvářena mozkem. Současná věda však dokazuje, že mysl může existovat i bez fungujícího mozku. Uvádí mnoho případů lidí oživených z klinické smrti, kdy jejich mozek prokazatelně nefungoval, a oni poté přesto vyprávěli, co se dělo v místnosti během toho, kdy byli klinicky mrtví.

Číst více