Učitelé

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl je plně kvalifikovaným učitelem a mistrem meditace buddhismu Diamantové cesty. Buddhistické metody, učení a meditace předává z pověření J. S. 16. Karmapy, nejvyššího představitele školy Karma Kagjü tibetského buddhismu, a na celém světě založil přes 600 center buddhismu Diamantové cesty.

16. Karmapa

Jeho Svatost 16. Karmapa Rangdžung Rigpe Dordže (1924–1981) byl nejvyšším představitelem a držitelem odkazu Karma Kagjü tibetského buddhismu. Byl nazýván „Králem jogínů“ a jako jeden z největších mistrů meditace 20. století byl velmi respektován všemi liniemi.

14. Šamarpa

Jeho Svatost 14. Šamarpa Mipham Čhökji Lodö (1952–2014) byl druhým nejvyšším představitelem a držitelem odkazu Karma Kagjü. Byl velmi uznávaným učitelem a významně se zasadil o ochranu linie Karma Kagjü. Je považován za emanaci buddhy Neomezené světlo, Amitábhy.

17. Karmapa

Jeho Svatost 17. Karmapa Thaje Dordže je hlavním duchovním představitelem a držitelem odkazu téměř tisíc let staré linie Karma Kagjü tibetského buddhismu. Z duchovního hlediska je zodpovědný za více než 900 klášterů a buddhistických center v 68 zemích na celém světě.

Lobpön Ccheču rinpočhe

Lobpön Ccheču rinpočhe (1918–2003) byl prvním učitelem buddhismu Oleho a Hannah Nydahlových. Na jejich pozvání pravidelně navštěvoval centra buddhismu Diamantové cesty, předával učení a zmocnění. Pod jeho vedením bylo na Západě postaveno 17 stúp.

Hannah Nydahlová

Hannah Nydahlová (1946–2007), manželka Lamy Oleho Nydahla, významně přispěla k přenosu buddhismu na Západ. Byla žačkou 16. Karmapy a kvalifikovanou učitelkou buddhismu Diamantové cesty. Jako překladatelka z tibetštiny se podílela na zpracování řady buddhistických textů.

Džigme rinpočhe

Lama Džigme rinpočhe je generálním sekretářem J. S. 17. Gjalwy Karmapy Thaje Dordžeho. Je všestranně vzdělaný, vynikající buddhistický učitel a autor knih. Vede buddhistická centra Dhagpo ve Francii.

Šerab Gjalcchen rinpočhe

Šerab Gjalcchen rinpočhe je vysoce uznávaný lama z linie Karma Kagjü. Byl žákem 16. Karmapy a dokonale ovládl všechny aspekty tradičních buddhistických studií.

Čeští učitelé buddhismu

Lama Ole Nydahl pověřil některé své dlouholeté žáky, aby navštěvovali centra a přednášeli o buddhismu. Zároveň mají dostatečné zkušenosti, aby mohli vysvětlovat meditace a odpovídat na nejběžnější otázky týkající se buddhismu a meditační praxe.