Lobpön Ccheču rinpočhe (1918–2003) byl prvním učitelem buddhismu Oleho a Hannah Nydahlových. Na jejich pozvání pravidelně navštěvoval centra buddhismu Diamantové cesty, předával učení a zmocnění. Pod jeho vedením bylo na Západě postaveno 17 stúp.

Lobpön Ccheču rinpočhe se narodil v roce 1918 v Bhútánském království. Ve 13 letech odešel do Nepálu, aby mohl studovat a praktikovat pod duchovním vedením svého strýce, lamy Šeraba Dordžeho.

Měl mnoho učitelů z linií Kagjü, Ňingma, Sakja a Gelug. Obdržel plné vzdělání a řadu cenných odkazů těchto linií. Meditoval za nejtvrdších podmínek v Milarepových jeskyních a na mnoha výjimečných místech spojovaných s Guru Rinpočhem. V roce 1944 se setkal s jedním ze svých nejdůležitějších učitelů, J. S. 16. Gjalwou Karmapou.

V následujících letech se Lobpön Ccheču rinpočhe stal významnou osobností pro praktikující dharmy nejen v Nepálu a himálajské oblasti, ale také na Západě. Evropu poprvé navštívil na pozvání Lamy Oleho a Hannah Nydahlových v roce 1987 a posléze na jejich pozvání pravidelně navštěvoval centra buddhismu Diamantové cesty v Evropě, Severní a Jižní Americe a Austrálii, kde předával učení a četná zmocnění.

Pod jeho vedením bylo na Západě postaveno 17 stúp – buddhistických staveb, které jsou symbolem dokonalých vlastností mysli, klidu, míru a prosperity. První z nich byla Stúpa Kálačakry ve španělském Karma Guenu a posledním projektem, završujícím jeho celoživotní dílo, byla Stúpa osvícení v Benalmádeně.

Lobpön Ccheču rinpočhe zemřel 10. června 2003 ve věku 85 let. Vynikal zejména obrovskou silou svého soucitu a schopností přinášet prospěch všem bytostem.

Texty od Lobpön Ccheču rinpočheho si můžete přečíst zde…