O nás

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Buddhismus Diamantové cesty (BDC) se v České republice rozvíjí od první poloviny 90. let. Zpočátku aktivity organizačně zaštiťovalo občanské sdružení Společnost Diamantové cesty. Od roku 2007 centra fungují pod společností Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, která je registrována Ministerstvem kultury ČR jako náboženská společnost.

Na mezinárodní úrovni buddhismus Diamantové cesty funguje pod duchovním vedením 17. Karmapy Thinle Thaje Dordžeho a praktickým vedením Lamy Oleho Nydahla. Na celém světě je přes 600 center buddhismu Diamantové cesty.

Hlavní aktivity

  • přednášky českých i zahraničních učitelů o buddhismu
  • buddhistické meditace pro veřejnost
  • víkendová meditační soustředění a letní kurzy
  • vydávání knih a časopisu s buddhistickou tematikou

kontakty

Nadační fond Buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü (NFBDC)

Nadační fond Buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü (NFBDC) je právní subjekt, jehož posláním je ochrana shromažďovaných finančních prostředků, nabytého majetku a zajištění podpory projektům v rámci buddhismu Diamantové cesty (např. koupě nemovitostí, budování center a buddhistických staveb).

www.nfbdc.cz