Hannah Nydahlová

Hannah Nydahlová (1946–2007), manželka Lamy Oleho Nydahla, významně přispěla k přenosu buddhismu na Západ. Byla žačkou J. S. 16. Karmapy a kvalifikovanou učitelkou buddhismu Diamantové cesty. Jako překladatelka z tibetštiny se podílela na zpracování řady buddhistických textů a doprovázela lamy linie Karma Kagjü během jejich cest na Západě.

Hannah Nydahlová se narodila krátce po válce do dánské akademické rodiny. Studovala francouzštinu a dánštinu na Kodaňské univerzitě, kde se setkala se svým budoucím manželem, Olem Nydahlem. V roce 1968 se Hannah a Ole na své svatební cestě v Nepálu setkali s Lobpönem Ccheču rinpočhem, který se stal se jejich prvním učitelem buddhismu.

V roce 1969 se Hannah a Ole stali žáky J. S. 16. Gjalwy Karmapy, hlavy linie Karma Kagjü tibetského buddhismu, který je také nazýván „Králem jogínů“. Odcestovali do jeho sídla, kláštera Rumtek v Sikkimu, kde zůstali tři roky, aby se od něj učili a praktikovali s ním. Několik měsíců strávili v Sonadě v Dárdžilingu, kde praktikovali pod vedením Kalu rinpočheho.

Po několika letech v Himálaji si je Karmapa zavolal a požádal je, aby se vrátili domů a učili meditaci a buddhismus. Začali tedy cestovat po Evropě, Ole jménem školy Karma Kagjü zakládal centra a učil a Hannah začala pod vedením lamů překládat buddhistické praxe. Společně se jim podařilo zpřístupnit autentický odkaz hlubokých starých učení tibetského buddhismu moderním způsobem a jazykem, které byly západní společnosti srozumitelné.

Hannah provázela tibetské lamy na jejich cestách po Evropě a později také ve východní Asii, překládala pro ně a seznamovala je se západními způsoby, zejména velmi blízce spolupracovala se Šamarem rinpočhem. Začala také pracovat na Karmapově mezinárodním buddhistickém institutu (KIBI) v Dillí jako překladatelka, učitelka a organizátorka.

V roce 2006 jí byla diagnostikována rakovina plic v konečném stádiu. O několik málo měsíců později zesnula v meditaci za přítomnosti svého manžela a několika přátel. Svůj život zasvětila šíření buddhismu po celém světě a v buddhistickém společenství byla všeobecně uznávána pro svou práci, oddanost, jedinečné pochopení a prožitek Buddhových učení a schopnost zprostředkovávat a ztělesňovat je.

O životě Hannah Nydahlové pojednává dokumentární film Hannah, Buddhism´s  Untold Journey (Hannah, nevyřčený příběh buddhismu), ukázku shlédnete zde: