16. Karmapa

Jeho Svatost 16. Karmapa Rangdžung Rigpe Dordže (1924–1981) byl nejvyšším představitelem a držitelem odkazu Karma Kagjü tibetského buddhismu. Byl nazýván „Králem jogínů“ a jako jeden z největších mistrů meditace 20. století byl velmi respektován všemi liniemi.

16. Karmapa se narodil v provincii Derge ve východním Tibetu. První mnišské vysvěcení přijal v sedmi letech a krátce nato proběhla jeho intronizační ceremonie. V klášteře Cchurphu, tradičním sídle Karmapů, čtyři roky studoval sútry, tantru, mahámudru a Šest jóg Náropy. Ve 23 letech obdržel plné vysvěcení, spolu se zmocněními a vysvětleními nejvyšších učení Karma Kagjü.

V roce 1959 Gjalwa Karmapa uprchl před čínskou okupací z Tibetu přes Bhútán do Indie. Pod jeho vedením se jeho doprovodu 160 lamů, mnichů a laiků podařilo zachránit nejvzácnější sošky, rituální předměty, relikvie, thangky a knihy, které byly v klášteře Cchurphu schraňovány po staletí.

Královská rodina v Sikkimu nabídla 16. Karmapovi v Rumteku pozemek s pozůstatky kláštera Karma Kagjü z doby 9. Karmapy Wangchuga Dordžeho. Po rozsáhlých přestavbách, na něž štědře přispěla indická vláda i sikkimský vládce, se rumtecký klášter stal novým sídlem 16. Karmapy a centrem buddhistických studií a praxe.

Od roku 1967 Gjalwa Karmapa cestoval, předával učení a zmocnění v Indii a okolních zemích. Na pozvání královské rodiny pravidelně navštěvoval Bhútán. Založil řadu klášterů v Ladakhu, Nepálu, Bhútánu a Kalkatě. Vedl obřady za mír a pokoj ve světě a za zachování dharmy.

16. Karmapa předpovídal, že je vhodná doba pro přenos buddhismu na Západ. Proto vyslal své první západní žáky, Oleho Hannah Nydahlovi, aby tam učili o buddhismu a meditaci a zakládali meditační centra. Na jejich pozvání podnikl několik cest do Evropy, USA a Kanady, aby předával učení a zmocnění a navázal přímý kontakt se svými zámořskými meditačními centry. Lidé na Západě také měli poprvé možnost účastnit se ceremonií Černé koruny.

V prosinci 1974 Gjalwa Karmapa navštívil Kodaň v Dánsku. V listopadu 1976 Karmapa přicestoval do New Yorku, odkud cestoval po USA. V následujícím roce strávil šest měsíců na cestě po Evropě, během níž navštívil Švédsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko, Francii a Velkou Británii. V květnu 1980 Karmapa znovu zavítal na Západ, přednášel a vykonával ceremonie v Londýně, New Yorku, San Franciscu a Boulderu v Coloradu.

J. S. 16. Karmapa zemřel 5. listopadu 1981 v USA v nemocnici v Zionu nedaleko Chicaga. Jeho smrt byla pro všechny přítomné posledním učením o pomíjivosti.

Život 16. Karmapy Rangdžunga Rigpe Dordžeho ukázal skutečný význam titulu „Karmapa“, což je „aktivita všech buddhů“. Pod jeho vedením se linie Karma Kagjü rozvíjela a rozšířila se po celém světě.


Podrobný životopis 16. Karmapy a bohaté informace o linii Karma Kagjü, včetně životopisů jednotlivých Karmapů a dalších mistrů linie, jsou zveřejněny na oficiální anglickém webu Thaje Dordžeho, J. S. 17. Karmapy (www.karmapa.org).