Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl je plně kvalifikovaným učitelem a mistrem meditace buddhismu Diamantové cesty. Buddhistické metody, učení a meditace předává z pověření J. S. 16. Karmapy, nejvyššího představitele školy Karma Kagjü tibetského buddhismu, a na celém světě založil přes 600 center buddhismu Diamantové cesty.

Lama Ole Nydahl se narodil v roce 1941 v Kodani. Studoval filozofii, anglický a německý jazyk na univerzitě v Kodani, také v USA, Tübingenu a Mnichově. Na svatební cestě se svou ženou Hannah se v roce 1968 setkali v nepálském Káthmándú s Lobpönem Ccheču rinpočhem, jedním z největších buddhistických učitelů v oblasti Himálaje. O rok později se stali prvními západními žáky J. S. 16. Gjalwy Karmapy. Následně obdrželi buddhistická učení a iniciace od řady významných mistrů.

Šestnáctý Karmapa posléze Lamu Oleho a jeho ženu Hannah požádal, aby šířili buddhismus linie Karma Kagjü na Západě. Od 70. let 20. století Lama Ole prakticky po celý rok cestuje, přednáší o buddhismu, vede meditační kurzy a na celém světě doposud založil přes 600 center buddhismu Diamantové cesty, která poskytují mnoha lidem příležitost setkat se s učeními Buddhy.

Lama Ole se zaměřuje na učení Velké pečeti (mahámudry), kde dochází k přenosu prožitku neomezené podstaty mysli z učitele na žáka. Ve svých výkladech Lama Ole zdůrazňuje spojení laické buddhistické praxe s nezávislým myšlením a zralostí, jež přichází s životními zkušenostmi.

Lama Ole původní metody nijak nemění, spíše přizpůsobuje jejich podání a kontext pro západní žáky. Jeho moderní přístup k předávání učení významně přispěl k rostoucímu zájmu o buddhismus v západním světě. Díky své nezdolné energii a humoru si získal oblibu tisíců žáků. Je autorem několika knih, které v českém jazyce vydalo nakladatelství Bílý deštník.

Chcete-li se osobně setkat s Lamou Olem, v jeho plánu přednášek můžete zjistit, kdy předává učení nebo vede meditační kurz v České republice nebo v okolních zemích.

Další informace o Lamovi Olem Nydahlovi najdete na jeho oficiálním webu.