Džigme rinpočhe

Lama Džigme rinpočhe je generálním sekretářem J. S. 17. Gjalwy Karmapy Thaje Dordžeho. Je všestranně vzdělaný, vynikající buddhistický učitel a autor knih. Vede buddhistická centra Dhagpo ve Francii.

Lama Džigme rinpočhe se narodil v roce 1949 v oblasti Kham ve východním Tibetu do vznešené rodiny Jeho Svatosti 16. Gjalwy Karmapy Randžunga Rigpe Dordžeho. V roce 1956 se Džigme rinpočhe vydal se svým bratrem 14. Šamarem rinpočem Miphamem Čhökji Lodö do kláštera Cchurphu, sídla Karmapů.

Po čínské invazi opustil v roce 1959 Tibet společně s 16. Karmapou a mnoha dalšími lamy. Usadili se v Sikkimu v Indii, v rumteckém klášteře, novém hlavním sídle Karmapy. Zde Džigme rinpočhe obdržel hlavní odkaz a rozsáhlá učení přímo od 16. Karmapy a také od mnoha dalších významných mistrů. Později Džigme rinpočhe strávil hodně času s Gendünem rinpočhem, Pawo rinpočhem, Kalu rinpočhem a Dilgo Khjence rinpočhem, od nichž rovněž obdržel četná zmocnění a učení.

Když 16. Karmapa navštívil v 70. letech minulého století Evropu, viděl, že jsou lidé otevření moudrosti Buddhových učení. Aby mohla dharma vzkvétat, vyslovil přání, aby bylo naplněno pět podmínek: vznik buddhistické univerzity, knihovny, centra pro meditaci v ústraní, kláštera a založení buddhistických center po celé Evropě.

Během své první návštěvy 16. Karmapa zvolil centrum Dhagpo Kagyu Ling na jihu Francie za sídlo svých evropských aktivit a jmenoval lamu Džigme rinpočheho svým zástupcem pro Evropu se slovy: „V osobě Džigmeho rinpočheho vám zde zanechávám své srdce.“ Od té doby Džigme rinpočhe vede centrum Dhagpo Kagyu Ling a s pomocí dalších lamů naplnil všech pět přání 16. Karmapy.

Džigme rinpočhe nyní pokračuje ve stejných aktivitách pro J. S. 17. Karmapu Thaje Dordžeho. Jako uznání jeho nezměrných schopností a práce 17. Karmapa jmenoval Džigme rinpočheho svým generálním sekretářem.

Vedle organizačních schopností je Džigme rinpočhe především velmi uznávaným učitelem. Své četné žáky z různých kultur a prostředí si získal zejména díky svému hlubokému pochopení západního životního stylu, praktické moudrosti, vřelosti a humoru. Díky svým duchovním zkušenostem zakořeněným ve starobylé tradici je skutečně autentickým mistrem.


Oficiální web lamy Džigme rinpočheho: www.jigmela.org
Web Dhagpo Kagyu Ling: www.dhagpo.org