Centrum buddhismu Diamantové cesty
kpt. Jaroše 110
339 01 Klatovy

Poštovní adresa: kpt. Jaroše 110

Telefon: 420776894966, 420724317562,
Email: klatovy@bdc.cz

Pravidelný program centra

Středa: 19:30 meditace na 16. Karmapu (pro veřejnost)
Čtvrtek: 19:30 společná praxe ngöndro (Přípravná cvičení)