Lama Ole Nydahl pověřil některé své dlouholeté žáky z různých zemí, aby navštěvovali centra a přednášeli o buddhismu. Zároveň mají dostatečné zkušenosti, aby mohli vysvětlovat meditace a odpovídat na nejběžnější otázky týkající se buddhismu a meditační praxe.

Tito učitelé nejsou mniši ani lamové, jsou to laičtí praktikující buddhismu. U nás v současnosti působí sedm českých učitelů buddhismu, kteří pravidelně jezdí přednášet do všech našich center: