Centrum buddhismu Diamantové cesty
Dolní náměstí 16
779 00 Olomouc

Telefon: +420 724 136 713, +420 774 956 635,
Email: olomouc@bdc.cz


Pravidelný program centra

Pondělí: 19:30 veřejná meditace na 16. Karmapu
Úterý: 18:00 veřejná meditace na 16. Karmapu
Středa: 18:30 úvod do buddhismu (pro nově příchozí)
19:30 veřejná meditace na 16. Karmapu

O centru

Buddhistické centrum v Olomouci vzniklo 1. září 2000. Z počátku se nacházelo ve skromných prostorách Riegrovy ulice č. 16 a mělo pouze 5 členů. Na podzim roku 2000 začali přicházet noví lidé a po roce fungování mělo již přes 20 stálých členů. V roce 2005 byly pronajaty a zrekonstruovány nové prostory na Dolním náměstí č. 16, ve kterých se nachází dodnes. V říjnu téhož roku jej navštívil lama Ole Nydahl.

Centrum má v současné době přibližně 50 členů. Pravidelně do něho přijíždějí lidé i z jiných okolních center (např. z Prostějova, Přerova, Hranic na Moravě a Šumperka).

Několikrát do roka jsou v prostorách buddhistického centra pořádány přednášky českých i zahraničních cestujících učitelů. Centrum také slouží k individuální praxi a pořádání občasných meditačních víkendů.

 

Fotografie