Rubrika: Články

 • Všichni jsme buddhové

  Všichni jsme buddhové

  Rovnost (čtvrtá z tzv. Čtyř nezměrností) je vědomí toho, že už jsme všichni buddhové, ať už to víme, nebo ne. Znamená to být prostý připoutanosti a odmítání, nic netřídit na dobré či špatné a neustále přát každému štěstí. Samozřejmě člověk musí nadále jednat a přitom vědět, co je pro něj správné a chybné, co chce a…

 • O mezilidských vztazích

  O mezilidských vztazích

  Mezi muži a ženami nevznikají jen milostné vztahy, ale i jiné. Můžeš k tomu něco říct? Lama Ole odpovídá: „Když lidi pozorně sledujeme, často uvidíme, jaký druh vztahu s nimi můžeme navázat, jestli při tom vzniká připoutanost a jaký druh vztahu to může být – jestli spíše sexuální, emocionální atd. Jsou čtyři možnosti, kým může žena pro…

 • Být užitečný

  Být užitečný

  Velmi důležitý je náš záměr, že opravdu chceme být užiteční ostatním. Nejde o to, kolika bytostem můžete pomoci, ale čistě o to, že ostatním chcete být užiteční. Nejde vlastně ani o to, jestli to skutečně dokážete – tím se nemusíte zatěžovat. Úplně stačí, že máme tuto motivaci. Pokud bychom byli ztuhlí a říkali bychom si…

 • Jak můžeme nejlépe začlenit buddhistickou praxi do každodenního života?

  Jak můžeme nejlépe začlenit buddhistickou praxi do každodenního života?

  Je důležité provádět s radostným úsilím jak formální, tak neformální praxi vždy, kdy je to možné. Pokusil bych se proložit den několika krátkými meditacemi, zcela spontánně, když se naskytne příležitost. Je také dobré, mít pevně dané časy k meditaci během dne, na které se můžeme spolehnout. Například ráno po posledním objetí bych se s partnerkou na pět minut…

 • Jak být buddhistou

  Jak být buddhistou

  Buddhisté se obvykle považují za šťastné lidi. Když se však staneme buddhisty, svět kolem nás se tím magicky nezmění tak, aby vyhovoval našim potřebám. Co se tedy změní? Co z člověka dělá buddhistu? Jak můžeme dosáhnout osvícení? A kde začít?

 • Současná tvář buddhismu

  Současná tvář buddhismu

  V Tibetu byly tři možnosti, jak následovat Buddhovu stezku. Stát se mnichem, praktikovat jako laik nebo být jogínem. Mniši a mnišky žili odděleně v mužských a ženských klášterech s přísnými pravidly chování. Laici měli rodiny, normální práci a pokoušeli se používat učení v každodenním životě a konečně jogíni žili mimo veškeré společenské konvence. Často přebývali v různých jeskyních, měli…

 • Základy meditace

  Základy meditace

  Když začínáme s meditací Diamantové cesty, děje se něco legračního. Často začínáme praktikovat s očima dokořán a hlubokou inspirací. Konečně máme metody, které jsou praktické, radostné a zaměřené na pomáhání druhým. Uvědomujeme si, že je tento svěží přístup k duchovnosti jedinečný, a nemůžeme se dočkat, až se naše mysl začne rozvíjet. Ale s každodenní praxí objevíme něco poněkud překvapivého:…

 • Žák a učitel v buddhismu

  Žák a učitel v buddhismu

  Jak se ukazuje v mnoha historických textech i v dnešních centrech západního buddhismu, vztah mezi učitelem a žákem poskytuje výchozí surovinu pro intenzivní růst. Často však také bývá příčinou šťavnatých skandálů. Potřeba mít učitele je tím větší, čím více má žák „tlačítek“, která je ochotný nechat si „stisknout“. Pokud prostě chce jenom klidný život s málem vzrušení, může…

 • Meditace ve všedním životě

  Meditace ve všedním životě

  Dnešním tématem je, jak zahrnout meditaci do každodenního života. Většina z nás je neustále zaměstnána. Náš život je v dnešní době dosti uspěchaný. To, že je naše tělo zaměstnáno mnoha aktivitami ještě neznamená, že se mysl nemůže nacházet v klidném stavu, ve kterém může být i při tom všem bdělá. Existují i lidé, kteří mají možnost strávit svůj…