Život je cenný

Život je cenný

| Lobpön Ccheču rinpočhe

Mnoho lidí umírá, přestože jsou ještě mladí. Jen velmi málo jich umírá stářím. Pro názornost zde můžeme opět použít přirovnání: máslová lampička se skládá z nádobky s máslem a z knotu. Když je taková lampička až po okraj naplněna máslem a knot ještě nezačal...