Vzpomínky na Hannah Nydahlovou

Vzpomínky na Hannah Nydahlovou

| Hannah Nydahlová, Tomek Lehnert

Vzpomínám si na jeden moment, kdy Lama Ole předával slib bódhisattvy. Já jsem seděl s Hannah trochu vzadu, pomáhal jsem jí překládat pro malou skupinu osob. Když Lama Ole začal říkat: „All buddhas and bodhisattvas…“ (Všichni buddhové a bódhisattvové, pozn. překl.), Hannah v té...