14. Šamarpa

Jeho Svatost 14. Šamarpa Mipham Čhökji Lodö (1952–2014) byl druhým nejvyšším představitelem a držitelem odkazu Karma Kagjü. Byl velmi uznávaným učitelem a významně se zasadil o ochranu linie Karma Kagjü. Je považován za emanaci buddhy Neomezené světlo, Amitábhy.

14. Šamarpa se narodil v roce 1952 ve východním Tibetu v oblasti Derge. V roce 1956 se vydal se svým bratrem, Džigme rinpočhem, do kláštera Cchurphu, sídla Karmapů, kde strávil dva roky. Na žádost 16. Karmapy byla v roce 1958 obnovena linie Šamarpů, která byla po nějakou dobu zakázána, a Künzig Šamarpa byl během soukromé ceremonie intronizován.

Po invazi čínských komunistů do Tibetu v roce 1959 Šamar rinpočhe společně s 16. Karmapou uprchl přes Bhútán do exilu v Indii. V rumteckém klášteře od 16. Karmapy obdržel kompletní buddhistická učení a odkaz linie Karma Kagjü.

V roce 1964 byl tibetskou exilovou vládou po 170 letech oficiálně zrušen zákaz line Šamarpů. Šamar rinpočhe byl oficiálně intronizován a stal se druhým nejvyšším držitelem linie Karma Kagjü. 16. Karmapa považoval znovunastolení Šamarpů za jeden ze svých největších úspěchů.

Po smrti 16. Karmapy v roce 1981 Šamar rinpočhe čelil velkému politickému tlaku, jelikož Šamarpové v souladu s duchovními tradicemi linie Kagjü vyhledávají a rozpoznávají následnou inkarnaci Karmapy. Šamar rinpočhe formálně rozpoznal Thinle Thaje Dordžeho jako 17. Karmapu a intronizoval jej v roce 1994 v Karmapově mezinárodním buddhistickém institutu (KIBI) v indickém Novém Dillí. V následujících letech zpětně předal Karmapovi celý odkaz, učení a zmocnění linie Kagjü.

Šamar rinpočhe věnoval hodně energie projektům, které zahájil 16. Karmapa. Spoluzakládal institut KIBI, který nabízí buddhistická studia mnichům i laikům. V 90. letech založil organizaci Boddhi Path s cílem nabízet buddhistické praxe bez jakéhokoliv sektářství. Šamarpa hodně cestoval a předával učení a zmocnění v mnoha centrech Karma Kagjü na celém světě. Byl velmi uznávaný pro hluboký vhled a jasný styl.

Šamar rinpočhe měl silný svazek s Hannah a Lamou Olem Nydahlem od doby, kdy jim předal Slib bódhisattvy v roce 1970. Jejich svazek zesílil zejména v době krize Kagjü v roce 1994 a během jejich společného úsilí o vyvedení 17. Karmapy Thaje Dordžeho a jeho rodiny z Tibetu okupovaného Čínou. Hannah se v následujících letech, zejména díky své práci překladatelky a snaze o vytvoření mostu mezi Východem a Západem, stala jednou z nejbližších žaček Šamara rinpočheho.

14. Šamar rinpočhe zemřel 11. června 2014 po náhlé srdeční příhodě v německém centru Boddhi Path v Renchen Ulmu. Po smutečním rozloučení, které za přítomnosti dalších lamů vedl jeho nejbližší žák, J. S. 17. Karmapa Thaje Dordže, byly ostatky Šamara rinpočheho převezeny nejdříve do Indie a pak přes Bhútán do Nepálu, kde se konala kremační ceremonie.

Nová inkarnace Šamarpy bude rozpoznána 17. Karmapou Thaje Dordžem podle principu vzájemného rozpoznávání, udržování linie a předávání učení mezi Karmapy a Šamarpy. Tato duchovní tradice nejstarší reinkarnované linie tibetského buddhismu je založena na jejich jedinečné duchovní realizaci.


Podrobnější životopis 14. Šamara rinpočheho (přejatý a přeložený z mezinárodního webu buddhismu Diamantové cesty www.diamondway-buddhism.org) naleznete zde.