Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, n. s.

Na Maninách 1288/17a
170 00 Praha 7- Holešovice
IČ: 73634174, DIČ: CZ73634174
registrace: Ministerstvo kultury čj. 12449/2006
e-mail: [email protected]