Existují různé typy meditací. Některé se používají jen ke zvláštním příležitostem, například phowa – přenos vědomí v okamžiku smrti, meditace rozvíjející lásku a soucit nebo podporující zdraví. Níže uvedené meditace používají buddhisté Diamantové cesty každodenně. Jejich hlavním cílem je dosažení osvícení.

Meditace Krátké útočiště

První meditační praxe na cestě k osvícení, v níž se obracíme k hodnotám, na které je skutečně spolehnutí – na Buddhu jako cíl, učení jako cestu a realizovanou sanghu jako přátele a pomocníky na cestě. V Diamantové cestě se navíc přijímá útočiště u lamy, který zprostředkuje spojení mezi buddhovskou podstatou žáka a nadčasovou moudrostí Buddhy.

Meditace na 16. Karmapu

Tuto meditaci předal 16. Gjalwa Karmapa Lamovi Olemu Nydahlovi a jeho ženě Hannah jako meditaci vhodnou pro západní praktikující. Je vhodná i pro naprosté začátečníky a používá se při společných veřejných meditacích. Jedná se o gurujógu (meditaci na učitele), v které se meditující identifikuje s dokonalými vlastnostmi osvícení a vlastní buddhovskou podstatou.

Přípravná cvičení

Přípravná cvičení (ngöndro) je tradiční soubor čtyř meditací, které zbavují mysl negativních dojmů a rozvíjejí moudrost.

  1. Přijímání útočiště s poklonami a rozvíjení osvíceného přístupu – smyslem prvního cvičení je očištění vnitřních energetických drah a vybudování síly a důvěry.
  2. Meditace na buddhu Diamantovou mysl (skt. Vadžrasattva) je očistná praxe, která pročišťuje řeč a mysl a rozvíjí dobré sklony a intuitivní moudrost.
  3. Darování mandaly – během třetí praxe se hromadí dobré dojmy, rozvíjí se pozitivní jednání a moudrost.
  4. Gurujóga – meditace na učitele – rozvíjí vhled do podstaty mysli.

Každá z těchto čtyř meditací zahrnuje 111 111 opakování a dokončení trvá i několik let.

Meditace na 8. Karmapu

Po dokončení Přípravných cvičení se individuální praxí stává pokročilejší meditace na jidam, v linii Karma Kagjü se nejčastěji používá meditace na 8. Karmapu.