Meditace Diamantové cesty

Existují různé typy meditací. Některé se používají jen ke zvláštním příležitostem, například phowa – přenos vědomí v okamžiku smrti, meditace rozvíjející lásku a soucit nebo podporující zdraví. Níže uvedené meditace používají buddhisté Diamantové cesty každodenně. Jejich hlavním cílem je dosažení osvícení.

Meditace Diamantové cesty se můžete naučit v některém z více než 600 buddhistických meditačních center po celém světě. Abyste meditaci prováděli správně a aby vám přinášela potřebné výsledky, je třeba získat jejich ústní vysvětlení (viz program v ČR). V každém ze dvaceti meditačních center BDC se nejméně jednou týdně koná veřejná meditace, kde si můžete meditaci vyzkoušet, a dále se v ní zdokonalovat.

Buddhismus Diamantové cesty disponuje kompletním souborem metod, které vedou k úplnému rozvoji lidského potenciálu – mohou vás dovést k osvobození a osvícení. Níže uvádíme jejich přehled.

Meditace na 16. Karmapu

Jedná se o esenciální meditaci v centrech Buddhismu Diamantové cesty, která je hlavní meditační praxí v centrech a řada buddhistů ji provádí každý den. Jedná se o gurujógu (meditaci na realizovaného učitele), ve které se plně identifikujeme s dokonalými vlastnostmi osvícení a vlastní buddhovskou podstatou.

Přivolání Mahákály

Pětiminutové přivolání ochránce linie Karma Kagjü, které pomáhá odstraňovat neužitečné překážky na cestě k osvícení. Tato zpívaná meditace je v centrech Diamantové cesty jednou z mála, která je zpívána v tibetštině.

Meditace Krátké útočiště

Jedná se o meditaci, která je úvodem k delším meditačním praxím. Praktikujícímu dává příležitost si ověřit, zda je pro něj buddhistická cesta tou pravou a umožňuje mu lépe pochopit nadčasové hodnoty, které vedou k osvobození a osvícení:

V meditaci přijímáme útočiště v hodnotách, na které je skutečně spolehnutí – v Buddhovi (který zde reprezentuje absolutní cíl, tedy osvícení), v učení (které nás k cíli vedou) a v realizované sangze (tedy v přátelích a pomocnících na cestě). Na Diamantové cestě se navíc přijímá útočiště u lamy, který zprostředkovává spojení mezi buddhovskou podstatou žáka a nadčasovou moudrostí Buddhy. Po dokončení 11 111 opakování mantry se můžeme rozhodnout, zda chceme pokračovat dál formou čtyř Přípravných cvičení.


Přípravná cvičení

Přípravná cvičení (ngöndro) jsou tradičním souborem čtyř meditací, které zbavují mysl negativních dojmů a rozvíjejí pozitivní:

Přijímání útočiště s poklonami a rozvíjení osvíceného přístupu

Smyslem prvního cvičení je očištění vnitřních energetických drah a vybudování síly a důvěry.

Meditace na buddhu Diamantovou mysl (skt. Vadžrasattva)

Druhým cvičením je očistná praxe, která pročišťuje řeč a mysl a rozvíjí dobré sklony a intuitivní moudrost.

Darování mandaly

Během třetí praxe se hromadí dobré dojmy, rozvíjí se pozitivní jednání a moudrost.

Gurujóga

Čtvrtým cvičením je meditace na učitele, která rozvíjí vhled do podstaty mysli.

Každá z těchto čtyř meditací zahrnuje 111 111 opakování mantry a její dokončení může trvat i několik let. Čtyři přípravná cvičení jsou navíc nezbytnou přípravou na pokročilé meditační praxe.


Meditace na 8. Karmapu

Gurujóga na osmého Karmapu je pokročilou meditační praxí, k jejímuž provádění je třeba získat souhlas realizovaného učitele (tzv. kořenového lamy – tedy lamy, který je zodpovědný za rozvoj daného žáka, v centrech Buddhismu Diamantové cesty je to Lama Ole Nydahl). Hlavním předpokladem je dokončení Čtyř přípravných cvičení.


Vedlejší meditační praxe

Kromě hlavních meditačních praxí uvedených výše provádějí někteří praktikující také další meditace. U některých z nich je však  potřeba obdržet od učitele ústní povolení (tib. lung), zmocnění (tib. wang) a přesné vysvětlení (tib. thrí). U některých je třeba meditovat společně s realizovaným učitelem, který je držitelem bezprostřední zkušenosti, žák tedy obdrží odkaz prostřednictvím sdílení této zkušenosti (tib. gomlung).

Phowa

Jedná se o jednu ze Šesti jóg Náropy, meditaci, která připravuje meditujícího na okamžik smrti. Meditaci mohou provádět pouze praktikující, kteří v letech 1987-2014 úspěšně absolvovali kurz vedený Lamou Olem Nydahlem a získali k této praxi oprávnění.

Meditace na buddhu Neomezené světlo

Tato meditace je používána jako příprava pro okamžik smrti, k jejímu úspěšnému absolvování je třeba nahromadit doporučený počet opakování.

Meditace na Milující oči

Tato meditace rozvíjí lásku, aktivní soucit, sdílenou radost a rovnost vůči všem cítícím bytostem.

Meditace na Buddhu medicíny, na buddhu Neomezeného života

Meditace zaměřené na posílení zdraví a jeho udržení, na dlouhověkost.

Meditace na Osvoboditelku (Táru)

Meditace na rozvíjení kontaktu s ženskou moudrostí v její aktivní formě.