Centrum buddhismu Diamantové cesty
Brněnská 35
586 01 Jihlava

Poštovní adresa: Centrum Buddhismus Diamantové Cesty, Jihlava Brněnská 35

Telefon: +420 773 057 108, +420 734 335 269,
Email: jihlava@bdc.cz
www: http://www.bdc.cz/jihlava/

Pravidelný program centra

Nouzový stav – Veřejný program v době mimořádných opatření (update 22.10.2020) Vážení návštěvníci, pod dobu nouzového stavu je veřejný program v centrech Diamantové cesty pozastaven. Pokud nás plánujete navštívit z důvodu individuální konzultace (dle zákona: individuální duchovní péče a služby) kontaktujte vybrané meditační centrum. Návštěva je možná při dodržení dodržení aktuálně platných opatření (rozestup 2m, zakryté dýchací cesty atd.). Děkujeme Vám
Středa: 19:00 meditace na 16. Karmapu
Neděle: 18:30 meditace na 16. Karmapu

O našem centru

Jihlavská meditační skupina Buddhismu Diamantové cesty se začala pravidelně scházet již v roce 2005. Nadšení prvních zájemců o rozpoznání podstaty své mysli bylo omezeno nevhodnými prostory – sdíleli jsme s malými dětmi pionýrskou klubovnu a neměli tak možnost neomezeného přístupu k společné meditaci. Touha po vhodnějších prostorech vedla v roce 2010 k pronájmu samostatné kancelářské místnosti několik stovek metrů od jihlavského náměstí. Prostory nám umožňují setkávat se kdykoliv chceme a bez překážek se tak společně věnovat našemu rozvoji.

V současnosti se scházíme dvakrát týdně na společnou meditaci. Tato sezení jsou vhodná i pro zájemce z řad veřejnosti, kteří se chtějí dozvědět něco o buddhismu Diamantové cesty a o našich metodách rozvoje.

Mimo tato pravidelná sezení organizujeme společné ngöndro meditace, veřejné i interní přednášky, společné návštěvy okolních center BDC (Znojmo, Brno aj.) Zejména však využíváme všechny příležitosti, kdy se můžeme setkat s našimi velkými učiteli, ať na víkendových nebo celotýdenních letních kurzech.

Všichni zájemci, kteří se chtějí dozvědět více o buddhismu Diamantové cesty, zapůjčit si knížku nebo vyzkoušet meditaci jsou u nás vítáni.