Tisková zpráva

Buddhisté z celého světa se v Německu loučí s jedním z nejvyšších učitelů tibetského buddhismu.

Slavnostní rozloučení ve vesnici Renchen v Černém lese / 17. Karmapa Thaje Dordže, hlava tradice Karma Kagjü, přijíždí do Německa, aby doprovodil tělo svého učitele do Indie.

Německo, 20. června 2014. Několik tisíc buddhistů z celého světa se sešlo v německém Renchenu, aby vzdalo poslední poctu Jeho Svatosti 14. Künzigovi Šamarovi rinpočhemu. Impozantní rozloučení se svým učitelem vedl Jeho Svatost 17. Karmapa Thaje Dordže. Šamara rinpočheho doprovodí při jeho poslední cestě do Indie a do několika dalších asijských zemí, kde se s ním rozloučí desítky tisíc buddhistů. Sám Šamar rinpočhe se smrti neobával. V jednom ze svých posledních učení řekl: „Nemusíte se bát smrti, jestliže víte, jak během umírání praktikovat.“

Šamar rinpočhe zemřel 11. června ve věku 61 let na srdeční zástavu v meditačním centru organizace Bodhi Path v Renchen-Ulmu. Po Karmapovi Thaje Dordžem byl Šamar rinpočhe nejvyšším učitelem tradice Karma Kagjü a jedním z nejdůležitějších a nejvlivnějších představitelů tibetského buddhismu. Učil po celém světě. V Evropě, Spojených státech amerických a Asii založil několik humanitárních nadací.

Po jeho smrti zaslalo mnoho velkých mistrů tibetského buddhismu a také bhútánská královská rodina kondolence. „Znal jsem rinpočheho mnoho let a moje rodina i já si budeme vždy Šamara rinpočheho pamatovat jako blízkého a drahého přítele.“ Napsal jeho Veličenstvo Druk Gjalpo Džigme Singje Wangčhug, 4. král Bhútánu.

Po smrti 16. Karmapy v roce 1981 Šamar rinpočhe zajistil pokračování školy Karma Kagjü tibetského buddhismu, která existuje již mnoho staletí. Dnešní hlavní duchovní představitel této školy, 17. Karmapa Thaje Dordže, byl v roce 1994 Šamarem rinpočhem rozpoznán, odveden z Tibetu a intronizován.

S více než 180 meditačními a studijními centry je Karma Kagjü nejrozšířenější buddhistickou školou v Německu. Celosvětově má pod vedením Karmapy Thaje Dordžeho více než 900 klášterů a meditačními center.

 

Původní anglická verze:
tz2