Rubrika: Články

 • Stúpy

  Stúpy

  Počátky budování stúp sahají tak daleko jako počátky stavitelství. První stúpy vznikly ještě před dobou Buddhy Šákjamuniho a měly hlavně charakter hrobek. Byl v nich uložen popel nebo ostatky důležitých osobností, králů nebo hrdinů. Rozvíjející se buddhistická filozofie potlačila funkci stúp jako hrobek a přinesla symboliku zahrnující všechny oblasti života.Stúpy se rovněž staly manifestací sfér vlivu.…

 • Praxe Kagjü

  Praxe Kagjü

  Stačí si jen uvědomit, že zdrojem veškerého štěstí je mysl sama. Velmi málo lidí dokáže delší dobu smysluplně meditovat. Ale zůstávat lapen v podmíněném světě je plýtvání potenciálem. Nejlepší je integrovat Buddhovo učení do našeho každodenního života. A my, žáci Kagjü, pro to máme skvělý základ. Skrze náš blízký vztah s lamou a výjimečné učení Velké pečeti…

 • Buddhistické útočiště

  Buddhistické útočiště

  Všichni přijímáme útočiště. Každý člověk na světě hledá štěstí, ale většina lidí je hledá ve vnějším světě – ve slávě, kariéře, partnerství atd. Nikdo nemůže popřít, že nám tyto věci poskytují štěstí, ale protože všechno podmíněné musí jednou zaniknout, nejsou tyto zdroje štěstí trvalé. Buddhistické útočiště se dá přirovnat k vláknu, které spřádá linii vedoucí naším…