Rubrika: Buddhismus

 • Je buddhismus filozofie, náboženství, nebo životní styl?

  Je buddhismus filozofie, náboženství, nebo životní styl?

  Dirk Grosser: Je třeba v Buddhu věřit? Lama Ole Nydahl: Asi bychom ho měli mít obecně rádi, jinak by cesta i cíl byly utrpením a nemělo by cenu po ní jít ani ho dosahovat. Pomáhá při tom důvěra v metody, které se na cestě předávají, a v přátele, kteří je předávají. Jinak nám budou chybět kořeny a všechno se…

 • O buddhistické meditaci, reinkarnaci i praktickém životě

  O buddhistické meditaci, reinkarnaci i praktickém životě

  Je buddhismus náboženstvím, nebo filozofií? Buddhismus má charakteristické rysy náboženství i filozofie. Duchovní cesta buddhismu se však vymyká oběma směrům, a proto není jednoduché definovat buddhismus v rámci zmiňovaných dvou kategorií. Tato cesta zkoumá původ a charakter prožívání jevů, zda mají jevy samotné nějakou trvalou podstatu. Mají buddhističtí praktikující daná pravidla chování, je jim něco zakázáno?…

 • Ženy a buddhismus

  Ženy a buddhismus

  Jak se vlastně stalo, že jsi strávila tolik času v Asii? Poprvé jsme do Asie jeli s Olem v šedesátých letech. Setkali jsme se s buddhismem a na pár let jsme tam zůstali. V té době na Západě žádný tibetský buddhismus nebyl, a proto bylo spojení s Východem velmi důležité. Mým úkolem bylo tlumočit tibetským lamům a pomoci jim s organizací jejich…

 • O smrti vznešených bytostí

  O smrti vznešených bytostí

  Ani Buddha nedokáže uniknout smrti. Obecně nám může připadat, že osvícené bytosti svým způsobem překonaly smrt. To je ovšem nepochopení toho, co znamená být osvícenou bytostí. Z velké části za to může skutečnost, že smrt mylně zaměňujeme s koncem věcí – jako by to byl spánek, ze kterého se již nelze probudit. V buddhismu přikládáme každému aspektu…

 • Jak být buddhistou

  Jak být buddhistou

  Buddhisté se obvykle považují za šťastné lidi. Když se však staneme buddhisty, svět kolem nás se tím magicky nezmění tak, aby vyhovoval našim potřebám. Co se tedy změní? Co z člověka dělá buddhistu? Jak můžeme dosáhnout osvícení? A kde začít?

 • Současná tvář buddhismu

  Současná tvář buddhismu

  V Tibetu byly tři možnosti, jak následovat Buddhovu stezku. Stát se mnichem, praktikovat jako laik nebo být jogínem. Mniši a mnišky žili odděleně v mužských a ženských klášterech s přísnými pravidly chování. Laici měli rodiny, normální práci a pokoušeli se používat učení v každodenním životě a konečně jogíni žili mimo veškeré společenské konvence. Často přebývali v různých jeskyních, měli…

 • Žák a učitel v buddhismu

  Žák a učitel v buddhismu

  Jak se ukazuje v mnoha historických textech i v dnešních centrech západního buddhismu, vztah mezi učitelem a žákem poskytuje výchozí surovinu pro intenzivní růst. Často však také bývá příčinou šťavnatých skandálů. Potřeba mít učitele je tím větší, čím více má žák „tlačítek“, která je ochotný nechat si „stisknout“. Pokud prostě chce jenom klidný život s málem vzrušení, může…

 • Praxe Kagjü

  Praxe Kagjü

  Stačí si jen uvědomit, že zdrojem veškerého štěstí je mysl sama. Velmi málo lidí dokáže delší dobu smysluplně meditovat. Ale zůstávat lapen v podmíněném světě je plýtvání potenciálem. Nejlepší je integrovat Buddhovo učení do našeho každodenního života. A my, žáci Kagjü, pro to máme skvělý základ. Skrze náš blízký vztah s lamou a výjimečné učení Velké pečeti…

 • Buddhistické útočiště

  Buddhistické útočiště

  Všichni přijímáme útočiště. Každý člověk na světě hledá štěstí, ale většina lidí je hledá ve vnějším světě – ve slávě, kariéře, partnerství atd. Nikdo nemůže popřít, že nám tyto věci poskytují štěstí, ale protože všechno podmíněné musí jednou zaniknout, nejsou tyto zdroje štěstí trvalé. Buddhistické útočiště se dá přirovnat k vláknu, které spřádá linii vedoucí naším…