| 17. Karmapa Thaje Dordže, Články, Každodenní praxe

Být užitečný

Velmi důležitý je náš záměr, že opravdu chceme být užiteční ostatním.

Nejde o to, kolika bytostem můžete pomoci, ale čistě o to, že ostatním chcete být užiteční. Nejde vlastně ani o to, jestli to skutečně dokážete – tím se nemusíte zatěžovat. Úplně stačí, že máme tuto motivaci.

Pokud bychom byli ztuhlí a říkali bychom si „Chci pomáhat. Potřebuji pomáhat,“ tak jakmile bychom nebyli schopni někomu pomáhat, cítili bychom se rozrušení a frustrovaní.

Z toho důvodu jednoduše si vytváříme drahocenný přístup mysli být připraveni pomáhat kdykoli. Takový přístup nám přináší klid.

Převzato z časopisu Buddhismus Dnes č. 27

Blog »