Šerab Gjalcchen rinpočhe

Šerab Gjalcchen rinpočhe je vysoce uznávaný lama z linie Karma Kagjü. Byl žákem 16. Karmapy a dokonale ovládl všechny aspekty tradičního buddhistického studia. Je znám zejména pro svou laskavost, skromnost a přímý, snadno pochopitelný styl učení.

Šerab Gjalcchen rinpočhe se narodil v roce 1950 v Nepálu. Když mu ve velmi raném věku zemřel otec, Šerab Gjalcchen začal přemýšlet o studiu a praktikování dharmy a odešel do Káthmándú a později do Rumteku, indického sídla J. S. 16. Karmapy Ragdžunga Rigpe Dordžeho. Obdržel mnišský slib a učení a postupně se naučil mnoho buddhistických textů tradice Karma Kagjü.

Věnoval se také studiu textů buddhistické filozofie, vinaji a mnohých súter a tanter, tibetských buddhistických rituálů, přípravy torem, kresby buddhistických obrazů a hry na buddhistické hudební nástroje. Obdržel mnohá zmocnění a učení zejména od J. S. 16. Karmapy a J. E. Bokara rinpočheho. Jeho znalosti buddhistické filozofie a meditace jsou považovány za mimořádné.

Pro hlubší pochopení učení a buddhistické praxe Šerab Gjalcchen rinpočhe odešel na tříleté odosobnění a po jeho ukončení chtěl svůj život zasvětit meditaci v ústraní. Na žádost 16. Karmapy však odešel do Nepálu, aby tam šířil dharmu a staral se o místní komunitu.

Rinpočhe založil a vede dva buddhistické kláštery a centrum pro meditaci v ústraní v Pharpingu a věnuje se mnoha další aktivitám. Téměř celý svůj život pečuje o sirotky a sociálně znevýhodněné děti. Publikoval řadu textů a dohlížel na stavby mnoha buddhistických stúp, které dnes stojí v Nepálu i v Evropě. Vedl i stavbu první buddhistické stúpy v České republice v Těnovicích u Plzně.

Šerab Gjalcchen rinpočhe je držitelem titulu „Maniwa“. Je udělován mistrům praxe na Milující oči (Čenreziga), kteří odříkali nejméně jednu miliardu manter Om Mani Peme Hung ku prospěchu všech bytostí. Ve svém klášteře každoročně pořádá púdžu Mani, jejímž cílem je nashromáždit milion manter Mani. Této akce se obvykle účastní přes 2000 lidí a v poslední době se přidávají i praktikující ze Západu.

Šerab Gjalcchen rinpočhe přijíždí minimálně jednou ročně do Evropy, kdy je možné se s ním osobně setkat, přijmout zmocnění nebo si vyslechnout buddhistická učení. Jeho výklady jsou prostoupeny praktickými radami, příběhy a vřelým humorem.


Oficiální web Šeraba Gjalcchena rinpočheho v angličtině: www.sherabgyaltsen.com