« Zpět na do kalendáře


Téma Karma - Příčina a následek
Přednášející Ján Kysucký
Začátek 18. 5. 2022 19:00 hod.
Konec 18. 5. 2022 21:00 hod.
Místo konání 14 | 15 Baťův Institut Zlín / Budova 15 / Sál A
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Zlín
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.