« Zpět na do kalendáře


Začátek 24. 11. 2023 20:00 hod.
Konec 26. 11. 2023 13:00 hod.
Místo konání Hoštálková 019
Pořádá Troják
Kontakt Markéta 775 690 135

Program bude upřesněn.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.