« Zpět na do kalendáře


Začátek 10. 11. 2023 15:00 hod.
Konec 12. 11. 2023 22:40 hod.
Místo konání Těnovice 55, Spáléne Poříčí
Pořádá Těnovice
Kontakt Anna Rozumova 777711083
Drazí přátelé,
zveme Vás na meditační víkend s cestujícím učitelem  Ryanem Singerem, žákem Lamy Oleho Nydahla.
Program
Pátek 10.11.2023
19:00 Večeře
20:30 Přednáška na téma „Buddhistické útočiště“ a společná meditaci na 16. Karmapu
Sobota 11.11.2023
8:15 Společná meditace na 8. Karmapu (pro ty kteří dokončili ngondro)
9:00 Snídaně
10:00 Společná meditace na 16. Karmapu
11:00 Přednáška na téma „Meditace“
13:00 Oběd
15:00 Osobní praxe – společný začátek
16:00 Krátká přestávka na kafe
16:30 Osobní praxe – společný začátek
18:00 Večeře
19:00 Přednáška na téma „Osvícený přístup – Bodhičita“ a společná meditace na 16. Karmapu
Neděle 12.11.2023
8:16 Meditace na 8. Karmapu (pro ty kteří dokončili ngondro)
9:00 Snídaně
10:00 Společná meditace na 16. Karmapu
10:45 Osobní praxe/vysvětlení praxi ngondra
12:00 Úklid centra
13:00 Obed
Registrujte se prosím zde:
https://regserver.bdc.cz/tenovice/
Registrace jidla je do čtvrtka 9.11 do 12.00
Kontaktní osoba Anička Rozumová 777 711 083
Těšíme se na vás.
Vaše Těnovice
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.