« Zpět na do kalendáře


Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 22. 11. 2023 20:00 hod.
Konec 22. 11. 2023 21:30 hod.
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Praha

Srdečně vás zveme na přednášku s cestujícím učitelem Jakubem Kadlecem, žákem Lamy Ole Nydahla. Přednáška začíná ve 20 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.