« Zpět na do kalendáře


Téma Co je Buddhismus Diamantové cesty
Přednášející Robi Szilágyi
Začátek 8. 3. 2023 20:00 hod.
Konec 8. 3. 2023 21:30 hod.
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Praha
Srdečně vás zveme na přednášku s cestujícím učitelem Robim Szilagyim, žákem Lamy Oleho Nydahla. Přednáška začíná ve 20 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.
Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.