« Zpět na do kalendáře


Téma Co je buddhismus Diamantové cesty
Přednášející Karel Trachta
Začátek 4. 10. 2023 19:00 hod.
Konec 4. 10. 2023 21:00 hod.
Místo konání CITY CAMPUS - Fakulta umění, Moravská Ostrava 3398
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Ostrava
Kontakt 722 005 017

Srdečně vás zveme na přednášku cestujícího učitele Karla Trachty, žáka Lamy Oleho Nydahla, na téma „Co je buddhismus Diamantové cesty“.

Přednáška proběhne v CITY CAMPUS na Černé louce v budově Fakulty umění na adrese Moravská Ostrava 3398.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.