« Zpět na do kalendáře


Začátek 12. 12. 2023 19:00 hod.
Konec 12. 12. 2023 21:00 hod.
Místo konání Komenského 1
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Jihlava
Kontakt Petr 604850925

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na přednášku Veroniky Hokovské

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.