« Zpět na do kalendáře


Téma Tři úrovně a tři pilíře buddhismu (Malá cesta, Velká cesta a Diamantová cesta – pohled, meditace a jednání)
Přednášející Ramsés Viloria
Začátek 10. 4. 2024 19:00 hod.
Konec 10. 4. 2024 21:00 hod.
Místo konání Komenského 1
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Jihlava
Kontakt Petr 604850925

Srdečně vás zveme na přednášku vedenou Ramsésem Viloriou, žákem Lamy Oleho Nydahla

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.