« Zpět na do kalendáře


Začátek 19. 1. 2024 17:00 hod.
Konec 21. 1. 2024 20:33 hod.
Místo konání Komenského 1
Pořádá Jihlava
Kontakt Petr 604850925

Dovolujeme si vás pozvat do Jihlavského centra na meditační víkend se Zuzkou Ilavskou. Detaily programu a registrace budou doplněny později.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.