« Zpět na do kalendáře


Přednášející Hania Łubek
Začátek 17. 11. 2023 19:00 hod.
Konec 19. 11. 2023 16:00 hod.
Pořádá Český Těšín

Zveme Vás na meditační víkend s polskou cestující učitelkou Haniou Łubek dlouholetou žákyní Lamy Oleho Nydahla.

Pokud se chystáte do BDC centra poprvé, doporučujeme se zúčastnit zejména páteční přednášky.

Registrace na jídlo

 

PROGRAM

Pátek
18:30 – večeře
19:00 – přednáška – Co je Buddhismus Diamantové cesty

Sobota
9:00 – snídaně
9:30 – meditace na 16. Karmapu
10:30 – individuální praxe
13:00 – oběd
14:30 – přednáška – Soucit a moudrost
16:30 – individuální praxe
18:00 – večeře
19:30 – přednáška – Vztah učitele a žaka

Neděle
9:00 – snídaně
9:30 – meditace na 16. Karmapu
10:30 – přednáška – Osvícená mysl – Bódhičitta
13:00 – oběd
14:30 – individuální praxe

Přednáška: 100 kč
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.