« Zpět na do kalendáře


Začátek 10. 10. 2023 19:00 hod.
Konec 10. 10. 2023 21:00 hod.
Místo konání Riegrova 51
Pořádá Vyhlídky / České Budějovice

Srdečně vás zveme na přednášku s cestující učitelkou Veronikou Hokovskou, žákyní Lamy Oleho Nydahla. Přednáška začíná v 19 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.