« Zpět na do kalendáře


Přednášející Gerge Puskas, Veronika Hokovská (Černá)
Začátek 1. 12. 2023 19:00 hod.
Konec 3. 12. 2023 15:30 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Pořádá Brno

Zveme na meditační víkend s cestujícími učiteli Gergem Puskasem, Peterem Porkolábem (Maďarsko) a Veronikou Hokovskou, žáky Lamy Oleho Nydahla.

Přednášky budou v angličtině, s překladem do češtiny.

Prosíme registrujte se do středy 29.11. včetně. Ulehčíte nám tím organizaci. Děkujeme.

 

Registrace zde.

 

 

Program:

Pátek 1.12.

19:00 večeře

20:00 přednáška na téma „Útočiště“

Sobota 2.12.

9:00 snídaně

10:00 přednáška na téma „Meditace“

12:00 meditační sezení

13:00 oběd

14:00 city tour/meditační sezení

19:00 večeře

20:00 přednáška na téma „Vztah učitele a žáka“

Neděle 3.12.

9:00 snídaně

10:00 přednáška na téma „Buddhismus v každodenním životě“, meditace na 16.Karmapu

13:00 oběd

 

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.