Výroční kurz s lamou Džigme rinpočhem v Dánsku

Lama Ole a jeho žena Hannah přenesli do světa hluboká a nadčasová učení pocházející přímo od 16. Karmapy (vrcholného představitele linie Karma Kagjü) v době, kdy tibetský buddhismus byl jen pouhým slovem v dynamickém tavném kotli spirituálních myšlenek tehdejších hippies.

Srozumitelným způsobem zpřístupnili původní nauky tibetského buddhismu lidem na Západě. Výsledkem jejich práce je více než 600 meditačních center buddhismu Diamantové cesty, tisíce buddhistických praktikujících, a tato práce pokračuje stále dál.

7. října tomu bude právě 50 let, co Lama Ole a Hannah přistáli na letišti v Kodani a započali svou neúnavnou práci pro dobro všech cítících bytostí.

V rámci oslav půlstoletí Diamantové cesty na Západě proběhne řada akcí, mj. kurz s lamou Džigme rinpočhem, který se uskuteční ve dnech 30. 9. – 2. 10. v dánské Kodani. Pro bližší informace navštivte stránku kurzu (zde).

Nahoře na fotografii: lama Džigme rinpočhe (vlevo), tehdy přibližně dvacetiletý, asistuje 16. Karmapovi při obřadu Iniciace na Černou korunu.

Lama Džigme rinpočhe se narodil v roce 1949 v oblasti Kham ve východním Tibetu do vznešené rodiny Jeho Svatosti 16. Gjalwy Karmapy Randžunga Rigpe Dordžeho. V roce 1956 se Džigme rinpočhe vydal se svým bratrem 14. Šamarem rinpočem Miphamem Čhökji Lodö do kláštera Cchurphu, sídla Karmapů.

Po čínské invazi opustil v roce 1959 Tibet společně s 16. Karmapou a mnoha dalšími lamy. Usadili se v Sikkimu v Indii, v rumteckém klášteře, novém hlavním sídle Karmapy. Zde Džigme rinpočhe obdržel hlavní odkaz a rozsáhlá učení přímo od 16. Karmapy a také od mnoha dalších významných mistrů. Později… (číst dále)