| 17. Karmapa Thaje Dordže

Rozhovor se 17. Karmapou

Jste znám jako „první vědomě se rodící lama v Tibetu“. Co to znamená?

Z historického pohledu byli v buddhismu obecně a v tibetském buddhismu zvláště Karmapové prvními lamy, kteří se rodili vědomě, a to od dob 2. Karmapy. Říká se jim také první tulkuové. Jsou nepřetržitými reinkarnacemi velkého bódhisattvy Karmapy. Karmapa v budoucnosti dosáhne osvícení a otočí kolem dharmy jako historický Buddha.

Zrodit se „vědomě“ znamená možnost zvolit si, kde a kdy se člověk chce narodit. Každý má možnost tuto schopnost po určité době získat. To jsou fakta z buddhistického pohledu.

Čím se vyznačuje skutečný buddhistický lama?

Ve skutečnosti je to prosté. „Lama“ znamená učitel. Buddhistický učitel musí být upřímně soucitný a musí velice dobře znát dharmu. On či ona nejenom učí, ale také v praxi používá to, co učí. To znamená, že má důvěru v to, co vytváří. Měl by mít i spoustu dalších vlastností, ale tyto dvě jsou hlavní. Podle nich můžeme učitele prověřovat. Jinak nemáme žádné další způsoby, jak si ověřit, jestli někdo je učitelem, nebo není. To se ukáže až časem.

Jak se dá poznat, je-li učitelův soucit upřímný?

Upřímný soucit se projevuje jak fyzicky, tak mentálně. To, jestli je člověk skutečně soucitný v každé situaci a za všech okolností, ukazují fyzické a slovní projevy.

Obecným důvodem, proč je obtížné najít důvěryhodného učitele, je, že máme velice omezené a jednoduché možnosti ověření jeho kvalit. Nejsme například schopni číst myšlenky ostatních. A musíme se spolehnout na projevy těla a řeči, na jeho chování. Klidné, uvolněné a rozvážné jednání často odráží vnitřní postoj. Pak jde hlavně o to, jak dlouho si člověk dokáže takové jednání udržet. To je základním znakem kvalifikovaného učitele. Proto hraje soucit tak důležitou roli

Můžeme v dnešní době najít autentického lamu jinde než na Východě?

Pokud má učitel, ať už je to muž, nebo žena, základní vlastnosti učitele, nezáleží na tom, jestli pochází z Východu, nebo ze Západu.

Jaké problémy nebo překážky v duchovním rozvoji dnešní populace vidíte vy jako uznávaný buddhistický lama?

Nedostatek soucitu. Bytosti zrozené jako lidé mají stejně jako my veškeré prostředky, schopnosti, a dokonce i moudrost. Pokud je dokážeme spojit s větším soucitem, budeme schopni uskutečnit všechny svoje sny.

Jak vidíte budoucnost lidstva?

Budoucnost lidstva závisí na tom, jak jednáme právě teď. Naše činy a záměry za nimi určují budoucnost tohoto světa. A proto jsou soucit a moudrost klíčové.

Co byste přál a doporučil lidem, aby byl jejich život lepší a bylo v něm více radosti, bohatství a zkušenosti?

Aby rozvíjeli úctu ke svým učitelům, rodině, přátelům a všem ostatním. Soucit a moudrost jsou nástroji jak tento rozvoj podporovat.

O Karmapovi:

17. Gjalwa Karmapa Thaje Dordže se narodil v Tibetu roku 1983. Byl nalezen a rozpoznán Künzigem Šamarem rinpočhem, nejvyšším lamou linie Karma Kagjü v Karmapově nepřítomnosti. Na jaře roku 1994 odešel z Tibetu do svobodné Indie. V současné době žije v indickém Dillí. Západní veřejnosti se Thaje Dordže poprvé představil roku 2000, kdy absolvoval mimořádně úspěšné turné po Evropě. Tehdy předal buddhistická učení téměř 30 000 lidem. Od té doby pravidelně navštěvuje centra linie Karma Kagjü po celém světě. Českou republiku navštívil třikrát.

(výňatek z rozhovoru pro časopis Monolit, publikováno v časopise Buddhismus dnes č. 20)

Blog »