Vesak, Buddhův den

Květnový úplněk je jedním z nejvýznamnějších buddhistických svátků, který si připomínají buddhisté na celém světě a je rovněž uznaným mezinárodním svátkem podle OSN. Připomíná den, kdy Buddha Šákjamuni před 2500 lety dosáhl osvícení. Je také dnem Buddhova narození a úmrtí.

Thaje Dordže, J. S. 17. Gjalwa Karmapa, nejvyšší představitel linie Karma Kagjü, u příležitosti Buddhova dne uvedl: „Vesak není jen příležitostí přemýšlet o životě Buddhy, ale i o cestě, na které jsme my všichni, o cestě bódhisattvy, a o praktických krocích, které musíme podniknout, abychom dosáhli osvícení. Nepotřebujeme totiž víru. Princ Siddhártha se nestal Buddhou díky magii nebo mystériu. Stal se Buddhou díky soustředěné praxi a je tak příkladem velké odvahy.“

Květnový úplněk je tedy tradičně dnem, kdy si buddhisté připomínají Buddhův život a obnovují své sliby a odhodlání přinášet užitek ostatním a dosáhnout osvícení pro dobro všech bytostí. Jak dodává Thaje Dordže, J. S. 17. Gjalwa Karmapa, měli bychom si pamatovat Buddhovo poselství: „I my jsme schopni neobyčejné, nepodmíněné lásky. Jsme rovněž schopni neobyčejného, neomezeného soucitu. I my můžeme být příkladem a inspirovat nesčetné bytosti.“

(Odkaz na celé sdělení J. S. 17. Gjawy Karmapy k Vesaku v anglickém jazyce zde.)