Vesak, Buddhův den

Vesak, nazývaný také Buddhovým dnem, je jedním z nejvýznamnějších buddhistických svátků. Tradičně připadá na květnový úplněk (letos 21. května) a je oslavou tří významných událostí v životě Buddhy Šákjamuniho, které jsou s tímto dnem spojeny: jeho narození, dosažení osvícení (nirvány) o třicet pět let později a úmrtí (vstoupení do parinirvány) ve věku osmdesáti let.

Tradiční oslavy

V zemích, kde je buddhismus převažujícím či významným náboženstvím, se buddhisté a příznivci buddhismu shromažďují v chrámech a oslavují takzvané Tři klenoty: Buddhu, dharmu (jeho učení) a sanghu (Buddhovy žáky). Jako dary svému učiteli přinášejí květiny, svíčky a vonné tyčinky. Tyto symbolické dary připomínají, že tak jako krásné květiny zvadnou a svíčky a tyčinky vyhoří, stejným způsobem je pomíjivý i život.

Během tohoto svátku se doporučuje vyhnout se jakémukoliv zabíjení a jíst pouze vegetariánskou stravu. V některých zemích jsou uzavřeny obchody prodávající alkohol a jatka. Po tisícovkách bývají vypouštěna na svobodu zvířata, která byla držena v zajetí nebo byla určena k zabití, což se označuje jako „symbolické vysvobození“.

Buddhisté si připomínají a obnovují své sliby a odhodlání přinášet užitek ostatním a dosáhnout osvícení pro dobro všech bytostí. Mniši v klášterech pořádají speciální ceremonie a recitují slova Buddhy, která mají přinést mír a štěstí a připomínají, abychom žili v harmonii s ostatními. Laičtí praktikující často zdobí veřejná místa barevnými lucernami, dávají almužny chudým nebo darují krev v nemocnicích.

Moderní evropské pojetí

Meditační skupiny v Evropě, kde zájem o buddhismus neustále narůstá, obvykle volí modernější podobu oslav. Často pořádají dny otevřených dveří ve svých meditačních centrech, připravují pro veřejnost a studenty pestrý program, který může zahrnovat výstavy, promítání filmů a přednášky s buddhistickou tematikou, či nabízejí možnost nezávazně si vyzkoušet meditaci.

Mezinárodní svátek OSN

Od roku 1999 je Vesak také mezinárodním svátkem podle rozhodnutí Valného shromáždění Organizace spojených národů. Toto rozhodnutí je výrazem uznání toho, jakým způsobem buddhismus po dobu více než 2,5 tisíce let přispívá k duchovnímu rozvoji lidstva. Proto se tento den každoročně slaví i v sídle OSN.