Otázky a odpovědi

Buddhismus, meditace a jejich praktické využití v každodenním životě vyvolávají řadu otázek. Na našem webu lamaoleodpovida.cz najdete velký soubor odpovědí Lamy Oleho Nydahla na mnohé z otázek v přehledné formě rozčleněné podle témat.

První kategorie otázek se týká buddhismu a každodenního fungování praktikujících ve společnosti. Můžete se zde dozvědět více o možnosti spojení buddhistické praxe se zaměstnáním, kariérou a rodinou, a o tom, jak pomáhat ostatním nebo jak řešit konfliktní situace.

Druhý okruh otázek se zabývá učením a praktickými aspekty práce s myslí – meditací. Otázky se týkají například situací, kdy máme na meditaci jen málo času, nebo když se objevují různé překážky, vysvětlován je i takzvaný „čistý pohled“.

Lama Ole Nydahl na žádost 16. Karmapy Rangdžunga Rigpe Dordžeho nejen přednáší, ale založil na celém světě přes 650 meditačních center. Samostatná kategorie odpovědí se tedy zaměřuje na meditační centra, jejich funkci a role lidí v centrech.

Čtvrtým velkým tématem, na které se lidé často ptají, je láska a různé aspekty partnerských vztahů a  sexuality či problémy ve vztahu nebo samotné hledání partnera z pohledu budhismu. Ve skutečnosti jsou otázky na toto téma tak časté, že mu Lama Ole Nydahl věnoval celou knihu.

Pátým a neméně důležitým okruhem otázek jsou emoce a práce s nimi. Emoce jsou naší myslí, proto potřebujeme zjistit jejich příčinu, teprve pak je můžeme pochopit, pracovat s nimi, získat určitý odstup, a prožívat tak méně utrpení.

Na webu lamaoleodpovida.cz najdete vše v přehledné formě, s možností vyhledávání podle témat nebo klíčových slov.