Rubrika: Tomek Lehnert

  • Vzpomínka na Hannah Nydahlovou

    Vzpomínka na Hannah Nydahlovou

    Vzpomínám si na jeden moment, kdy Lama Ole předával slib bódhisattvy. Já jsem seděl s Hannah trochu vzadu, pomáhal jsem jí překládat pro malou skupinu osob. Když Lama Ole začal říkat: „All buddhas and bodhisattvas…“ (Všichni buddhové a bódhisattvové, pozn. překl.), Hannah v té chvíli řekla: „Yees!“ (Anooo!, pozn. překl.). Já jsem nemohl pochopit, o co jí…

  • Co může buddhismus nabídnout lidem moderního Západu?

    To je zcela zásadní otázka. Ať už mluvíme o moderních lidech ze Západu nebo o lidech z jiných časových období, ptáme se, co nám mohou učení Buddhy nabídnout. Tato učení reprezentují jedinečnou znalost o podstatě mysli. Tato znalost spolu s metodami, jak jí dosáhnout, je předávána od časů Buddhy až dodnes. Protože je tato znalost zcela praktická, může…