| Tomek Lehnert

Co může buddhismus nabídnout lidem moderního Západu?

To je zcela zásadní otázka. Ať už mluvíme o moderních lidech ze Západu nebo o lidech z jiných časových období, ptáme se, co nám mohou učení Buddhy nabídnout.

Tato učení reprezentují jedinečnou znalost o podstatě mysli. Tato znalost spolu s metodami, jak jí dosáhnout, je předávána od časů Buddhy až dodnes. Protože je tato znalost zcela praktická, může s ní pracovat úplně kdokoli. Ve své podstatě je realizace podstaty mysli tím, co mohou Buddhova učení nabídnout nejen moderním lidem, ale lidem z jakéhokoli období, kultury nebo prostředí. Na Diamantové cestě začínáme tak, že se identifikujeme s dokonalými vlastnostmi.

Myslím si, že dobře fungující moderní člověk ze Západu je schopen se identifikovat se svou buddhovskou podstatou a užitek, který z toho plyne, je nesmírný. Je však důležité pochopit, že žijeme ve společnosti, která je jiná než společnosti v Asii – stejně jako je velká část Asie jiná než Tibet. Moudrost Buddhy musí být předávána v určitém rámci. Je velmi důležité, abychom ji obdrželi v kontextu, kterému my ze Západu dokážeme porozumět, takže pak učení můžeme používat. V tom je jedinečný přínos Lamy Oleho: je schopný lidem ze Západu předat své skvělé znalosti o podstatě mysli způsobem, který je pro ně vhodný, takže mohou praktikovat a pak dosáhnout žádaných výsledků.

Ukázka z časopisu Buddhismus Dnes č. 31

Blog »