Rubrika: Lobpön Ccheču rinpočhe

  • Čtyři základní myšlenky

    Čtyři základní myšlenky

    Každé praxi dharmy předcházejí určité specifické přípravy, které vytvářejí její solidní základ. Existují dva druhy příprav: všeobecné a zvláštní. K všeobecným přípravám patří tzv. čtyři myšlenky, které odvracejí naši mysl od samsáry. Co to znamená “odvrátit mysl od samsáry”? Znamená to, že jsme osvobozeni od veškerého ulpívání na životě v kterékoliv z šesti oblastí samsáry. Vysvobození dosahujeme díky…

  • Život je cenný

    Život je cenný

    Mnoho lidí umírá, přestože jsou ještě mladí. Jen velmi málo jich umírá stářím. Pro názornost zde můžeme opět použít přirovnání: máslová lampička se skládá z nádobky s máslem a z knotu. Když je taková lampička až po okraj naplněna máslem a knot ještě nezačal hořet, odpovídá tento stav člověku před narozením. Máslová lampička, která už úplně vyhořela, je…