V Litvě byla slavnostně inaugurována nová buddhistická stúpa

Stúpa – stavba symbolizující Buddhovo osvícení – byla nově postavena v buddhistickém centru Diamantové cesty ve Stupkalnis poblíž litevského města Kražiai. Stúpa byla 24. září slavnostně inaugurována lamou Nedem rinpočhem z linie Karma Kagjü. Ceremoniálu se zúčastnilo na 1500 lidí z Evropy a dalších zemí.

Tato stúpa byla postavena na počest výročí 50 let založení Buddhismu Diamantové cesty, kterou založil Lama Ole Nydahl. Lama Ole a Hannah Nydahlová byli prvními západními žáky jeho Svatosti 16. Karmapy Randžung Rigpe Dordžeho, hlavního představitele školy Karma Kagjü tibetského buddhismu. Na přání Jeho Svatosti přenesli tibetský buddhismus na Západ a za tu dobu založili 559 městských buddhistických meditačních center, 57 retreatových meditačních center pro meditaci v ústraní a 43 stúp celkem na pěti kontinentech a zpřístupnili hluboká nadčasová učení tibetského buddhismu nejširší veřejnosti.

Stúpy jsou symboly pravé podstaty mysli. Poukazují na nadčasové, nezničitelné kvality osvícení, jako jsou neohroženost, radost a aktivní soucit. 2500 let po historickém Buddhovi nám stále připomínají, že dosažení osvícení je možné. Forma stúpy a její vizuální detaily reprezentují složitou symboliku dokonalých kvalit osvícení. Stúpy obsahují vzácné materiály, relikvie, mantry, byliny aj. Samotná stavba i její příprava jsou prováděny podle přesných pokynů, předaných historickým Buddhou Šákjamuni.

Na místech, kde jsou stúpy postaveny, je možné si jen tak užívat jejich vizuální krásu, meditovat v jejich okolí, nebo stúpu obcházet ve směru hodinových ručiček. Buddhisté jsou přesvědčeni, že přání vyslovená v přítomnosti stúpy se nejen posilují, ale i plní, a proto doporučují při jejím obcházení zaměřovat svou mysl na přání všeho dobrého pro všechny cítící bytosti.