| 17. Karmapa Thaje Dordže, Aktuality

Karmapa a Sangjumla oznamují narození svého prvního dítěte

Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Karmapa, a jeho žena Sangjumla Rinčhen Jangzom oznámili narození prvního dítěte, chlapce, při novu 11. srpna ve Francii.

Níže uvádíme překlad zprávy z oficiálního webu Thaje Dordžeho, J. S. 17. Karmpy, a blahopřejný dopis Lamy Oleho Nydahla.

 

 


Karmapa a Sangjumla oznamují narození svého prvního dítěte

2. září 2018

Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Karmapa, a jeho žena Sangjumla Rinčhen Jangzom s potěšením oznamují narození prvního dítěte, chlapce, při novu 11. srpna ve Francii. Sangjumla a děťátko jsou zdraví.

Karmapa říká,

Sangjumla a já s velkou radostí oznamujeme narození našeho prvního dítěte.

Chceme vyjádřit upřímnou vděčnost svým rodičům, rodině a vám, našim přátelům v dharmě za vaši milující laskavost, prosby a přání.

Často mluvím o nepodmíněné lásce matky jako o jednom z nejlepších příkladů odvahy a soucitu. Byl jsem přítomen narození našeho prvního dítěte a s hlubokou úctou jsem byl svědkem důstojnosti, odvahy a duchovní síly Sangjumly – vlastností všech matek na celém světě. Tak jako láska matky k jejím dětem nezná žádných hranic, ať je láska k našim matkám bez hranic.

Nyní jako otec budu následovat skvělý příklad svého vlastního otce, Jeho Eminence Miphama rinpočheho, a svých předchůdců, Čöjinga Dordžeho, Jeho Svatosti 10. Karmapy, a Khakjaba Dordžeho, J. S. 15. Karmapy, kteří také byli rodiči. Patnáctý Karmapa se stal otcem tří synů, dva z nich byli rozpoznáni jako Jeho Eminence 2. Džamgön Kongtul rinpočhe a Jeho Svatost 12. Šamarpa.

Podle tradice po narození dítěte následuje období soukromí pro užší rodinu, někdy až tři měsíce, než se učiní nějaké oznámení. Jsme velice šťastní, že můžeme tuto novinu sdílet s vámi všemi teď.

To, že se stávám otcem, navíc posílilo moje inspirace a přání jako Karmapy. V jistém smyslu jsem vždy byl v rodičovské roli jako hlava rodiny Karma Kagjü. Nyní tato duchovní role, titul Karmapy a zodpovědnost s tím spojená jsou jasnější než kdykoli předtím. Budu se nadále celým svým srdcem snažit zachovat naši drahocennou linii, linii moudrosti a soucitu.

Jsem velmi rád, že porod proběhl ve Francii, místě mého hlavního evropského sídla. Lékařský tým ve Francii poskytl Snagjumle během porodu skvělou péči a služby a my jim ze srdce vyjadřujeme své poděkování.

Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Karmapa, jeho žena Snagjumla spolu s Jeho Eminencí Miphamem rinpočhem, Solponla Cchulthim Namgjalem a dalšími, jak činí přání v Bódhgaji v r. 2017.

Těším se, že později letos v Bódhgaji v Indii povedu přání při Kagjü Mönlam, veřejný meditační kurz v prosinci, a budu pokračovat v dalších aktivitách. A samozřejmě se těším, že vám představím našeho syna, až přjde správný čas.

Ještě jednou bychom Snagjumla a já chtěli poděkovat za vaše přání.

A jako vždy vás prosím, abyste pokračovali v praxi.

Sdílejme všichni tuto radostnou zprávu a ať přinese nesmírný užitek nám všem.

S přáním,
Thaje Dordže
Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa


Blahopřání Lamy Oleho k narození dítěte Karmapy a Sangjumly

Velký a vznešený Gjalwo Karmapo a Sangjumlo,

Vaše skvělá zpráva nás zastihla v Bulharsku. Bude nyní přinášet radost nesčetným přátelům všude. Je to to nejlepší a nejnádhernější oznámení za hranicemi toho, co jsme si dokázali představit. Stojíme za tebou a tvou vznešenou rodinou s jakoukoli možnou podporou.

Přejeme dítěti a matce ten nejlepší rozvoj a zdraví. Nemůžeme se dočkat, abychom ti byli opět nablízku. Celá Diamantová cesta s radostí sdílí vaše štěstí. Dodává to do budoucna naší práci Karma Kagjü tu nejlepší možnou dimenzi.

S nesčetnými přáními všeho nejlepšího,
Váš Lama Ole

Blog »