| Džigme rinpočhe, Lama Ole Nydahl, Zahraničí

Novoroční kurz s lamou Olem Nydahlem a lamou Džigme rinpočhem

Sofia, 27.–31. prosince 2016

Na přelomu roku se již tradičně konají mezinárodní „novoroční kurzy“ s lamou Olem Nydahlem. Letošní kurz bude probíhat od 27.–31. prosince v bulharském hlavním městě, Sofii. Kurz v úterý večer zahájí přednáškou lama Džigme rinpočhe, který hned následující den předá zmocnění. Lama Ole Nydahl bude v průběhu kurzu učit o Velké pečeti (mahámudře) a o silvestrovské půlnoci předá slib bódhisattvy. O ostatní přednášky a vysvětlení meditací se rozdělí různí učitelé buddhismu Diamantové cesty.

Místo konání
Universiada Hall, 2 Shipchenski Prohod Blvd, Sofia 1113
Vstupenky lze zakoupit přímo na místě. Přednášky budou vedeny v angličtině s překladem do dalších jazyků. Podrobné informace o programu naleznete na bulharském webu (v anglickém a bulharském jazyce).

Lama Ole Nydahl
Lama Ole Nydahl pochází z Dánska a je plně kvalifikovaným učitelem a meditačním mistrem buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Na žádost 16. Karmapy již přes 40 let cestuje po celém světě, učí o buddhismu a zakládá meditační centra. Ve svých přednáškách a svým přístupem propojuje starou modrost buddhismu s moderním životním stylem Západoevropanů.

Lama Džigme rinpočhe
Lama Džigme rinpočhe se narodil ve Východním Tibetu a po studiu buddhistických učení a přijetí mnoha iniciací jej 16. Karmapa požádal, aby učil buddhismus na Západě. Od té doby Džigme rinpočhe vede klášter Dhagpo Kagyu Ling ve Francii, cestuje a předává učení. Džigme rinpočhe je znám pro své hluboké znalosti, praktickou moudrost a dobrý smysl pro humor.

Blog »