Každý rok v prosinci nebo v lednu se scházejí stovky žáků škol tibetského buddhismu, aby společně činili přání na posvátných místech v Indii. Tato událost se označuje jako Kagjü Mönlam a od roku 1996 se koná v indické Bódhgáji.

Letošní Kagjü Mönlam bude probíhat v Bódhgáji od 15. prosince do 21. prosince. Ceremonie povede Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, za doprovodu řady vysokých lamů linie Karma Kagjü a dalších škol. Karmapa rovněž předá zmocnění a povede púdžu za zemřelé.

Tibetský výraz mön-lam lze přeložit jako „cesta aspirace“. Během Kagjü Mönlam se recitují mnohá přání. Hlavní z nich je známé jako „Král přání“ neboli „Přání Samantabhadry“, tedy velmi altruistické přání, abychom dosáhli osvícení a mohli vést k osvícení všechny bytosti. Je součástí velké sbírky učení Buddhy, která se zachovala v Kandžuru. Když všichni přítomní na Kagjü Mönlam recitují toto přání, jeho síla se znásobuje nejméně stotisíckrát. Přispívá to k blahobytu a duchovnímu rozvoji všech bytostí a pomáhá jim dosáhnout osvícení.

(Zdroj karmapa.org)