Novoroční kurz / New Year’s Course: Lama Ole Nydahl / Jigme Rinpoche

Novoroční kurz s lamou Olem Nydahlem a lamou Džigme rinpočhem proběhne v Praze od 27. do 31. prosince ve Sportovní hale Královka na adrese Nad Královskou oborou 51, Praha 7.

Na programu bude zmocnění na 15. Karmapu, předané lamou Džigme rinpočhem, učení Džigme rinpočheho, přednášky lamy Oleho Nydahla o Velké pečeti (mahámudra), přednášky učitelů buddhismu Diamantové cesty, půlnoční slib bódhisattvy s lamou Olem Nydahlem na přelomu starého a nového roku a silvestrovská party.

Veškeré informace, program a ceny najdete na webu www.czechyourmind.cz.

 

enEnglish

The New Year’s Course with Lama Ole Nydahl and Lama Jigme Rinpoche will take place in Prague from December 27th to December 31st.

The course will include Great Seal (mahamudra) teachings by Lama Ole Nydahl, lectures by Diamond Way Buddhist teachers, empowerment by Lama Jigme Rinpoche, New Year’s Bodhisattva Vow with Lama Ole Nydahl at midnight and a New Year’s Party.

For complete information and programme, please visit www.czechyourmind.cz.