| 17. Karmapa Thaje Dordže, Aktuality

Karmapovo prohlášení k útokům v Paříži

Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, napsal 14. listopadu 2015 v dopise k útokům v Paříži:

„Je velmi smutné sledovat, jak lidské bytosti dokáží být destruktivní. V tuto chvíli je zejména důležité mít na paměti, že jsme také schopni velké odvahy a soucitu. V tento tragický den činím přání za oběti, útočníky a všechny přímo či nepřímo poškozené.

Musíme najít způsob, jak použít tento okamžik k rozvíjení bdělosti a pochopení, abychom mohli žít beze strachu. Musíme najít způsob, jak použít tento okamžik, abychom se postavili strachu a panice a nepodlehli jim. Potřebujeme najít způsob, jak použít tento okamžik k rozvíjení soucitu, abychom mohli ukázat ostatním, že právě nedostatek bdělosti, moudrosti a soucitu, který se manifestuje jako emoce, je tím, čemu musíme čelit.

Mým přáním je, abychom všichni našli způsob, jak použít tento okamžik a odpovědět s milující laskavostí, postavit se mu s nadějí v srdci a pamatovat si, že lidské bytosti jsou také schopny velké odvahy a soucitu. Chtěl bych požádat všechny přímo či nepřímo postižené touto tragédií, aby se připojili k tomuto přání.“

www.karmapa.cz

K1600_Karmapas-statement-on-the-attacks-in-Paris-1

Blog »