Malý letní kurz v Těnovicích

Zveme vás na tradiční Malý letní kurz v Těnovicích u Plzně, který nabízí možnost zahájit letní prázdniny intenzivní meditaci s přáteli, získat nové poznatky o buddhismu Diamantové cesty a fungování meditačních center v České republice.

Kurz bude probíhat od 1. do 6. července 2016 v areálu těnovického meditačního centra buddhismu Diamantové cesty, které se nachází asi 25 kilometrů jihovýchodně od Plzně.

 

 

Program

Program bude zahájen v pátek 1. 7. přednáškou australského učitele buddhismu Diamantové cesty Phila Carlisla na téma „Buddhismus“. V dalších dnech proběhne řada meditačních sezení, vysvětlení k Přípravným cvičením a dalším meditacím a také přednášky českých učitelů buddhismu. Meditační kurz bude probíhat ve velkých pronajatých stanech.

Kompletní program, informace a registraci naleznete zde.

Těnovické centrum

Těnovické centrum buddhismu Diamantové cesty je jedno z mála mimoměstských meditačních center v České republice. V průběhu roku slouží pro společné meditační pobyty, víkendová soustředění věnovaná buddhismu a pro individuální meditaci v ústraní. V létě zde probíhají mezinárodní meditační kurzy, které navštěvují buddhisté z celého světa.

Stúpa osvícení

V roce 2014 byla v areálu těnovického meditačního centra postavena první buddhistická stúpa v České republice. Lama Ole Nydahl k funkci a významu buddhistických stúp řekl: „Stúpy silně ovlivňují naši mysl na vědomé i nevědomé úrovni. Soustředí naši pozornost na všechno, co je skutečné, dobré a co přináší opravdový rozvoj.“ Tvar stúpy odkazuje na podstatu mysli a je symbolem klidu a míru. Stúpa je místem, kde je možné se zastavit a získat inspiraci a důvěru, že plný rozvoj, dosažení trvalého štěstí, je možný.

Důležité informace