Lama Ole Nydahl v Polsku

Zveme vás na letní meditační kurz s lamou Olem Nydahlem, který se koná od 6. do 10. července v polském retreatovém centru v Kucharech. Hlavním tématem přednášek jsou učení Velké pečeti (skt. mahámudra), díky nimž realizovaný učitel může předat zkušenost neomezené podstaty mysli svým žákům.

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl pochází z Dánska, s buddhismem se setkal v roce 1968 během svatební cesty na Východ. V roce 1969 se s manželkou Hannah stali prvními západními žáky 16. Gjalwy Karmapy, nejvyššího představitele školy Karma Kagjü tibetského buddhismu, na jehož žádost lama Ole Nydahl od 70. let neustále cestuje a učí o buddhismu na Západě.

Kuchary

Buddhistické retreatové centrum Kuchary je jedním ze šesti set center buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü založených lamou Olem Nydahlem. Pořádají se v něm pravidelné meditační kurzy, pobyty pro meditaci v ústraní a velké letní kurzy s buddhistickými učiteli. Na pozemcích byly postaveny také dvě stúpy – Stúpa osvícení a Stúpa zázraků.

Program

Na programu kurzu budou zejména přednášky lamy Oleho Nydahla o  mahámudře, na kterých je vždy prostor klást dotazy o buddhismu a meditaci, dále přednášky učitelů buddhismu Diamantové cesty a vysvětlení k základním buddhistickým meditacím. Samozřejmě nebude chybět ani řada meditačních sezení.

Podrobnější informace jsou uvedeny v anglickém a polském jazyce na webu věnovaném kurzu.